MechvenTure Waakt Over
Uw Schone Lucht

Waarom mechanische ventilatie?

Ventilatie-units worden sinds beginjaren ‘90 van de vorige eeuw verplicht volgens Bouwbesluit geïnstalleerd bij de bouw van nieuwe woningen. Deze units zuigen de zgn. "vuile" ruimtes af: badkamer, toilet en keuken via (afzuig)ventielen in plafond of wand. De motor van de ventilatie-unit loopt dag en nacht. Ook zijn er systemen met afzuiging van vuile, èn toevoer van verse, schone lucht; deze units hebben dan ook twee motoren en twee filters. De verse lucht wordt ingeblazen in de "schone" ruimtes, zoals woonkamer en slaapkamers. Bij deze “balans-ventilatie”-units is het heel belangrijk 

LEES MEER

 

 

Vroeger waren huizen nog niet (zo goed) geïsoleerd en sloten de ramen en deuren nog niet zo goed in de kozijnen als tegenwoordig. Met andere woorden: het tochtte er nog wel eens, maar het ventileerde wèl! Nu worden de ramen en deuren met rubber strips afgewerkt zodat er geen lucht langs kan!
Dus moet er geventileerd worden omdat mens en dier nu eenmaal zuurstof nodig hebben om in leven te kunnen blijven. De door menselijke activiteiten in huis geproduceerde


LEES MEER

 


 

Zorg dat er altijd lucht van buiten naar binnen kan via roosters of open ramen. Dat is in alle huizen belangrijk maar nog meer bij mechanische luchtafvoer. Als het huis potdicht zit, wordt lucht aangezogen uit de kruipruimte; daarin zit vaak vocht, schimmel en radongas.
Zorg ook voor goede luchtstroming in huis via minstens 1,5 cm ruimte onder de binnendeuren, of een alternatief zoals ventilatieroosters in binnenmuren of -deuren.Schakel de mechanische ventilatie nooit uit.

LEES MEER

 

 

voorna 250